Iestājoties centrā nepieciešamie dokumenti:

  1. Personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase);
  2. Invaliditāti apliecinošs dokuments, ja tāds ir;
  3. VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
  4. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr.027/u) - jābūt norādītai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamībai, funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe un kontrindikāciju neesamība (nav infekcijas slimību, tuberkuloze u.c.). Izrakstā vajadzētu būt norādītam arī, kādas zāles pacients lieto ikdienā.
  5. Citi medicīnas izraksti, ja tādi ir.